Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap

De stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap stelt zich tot doel de Hoeksche Waard te beschermen tegen alle projecten die ons nationale landschap kunnen aantasten. De kernkwaliteiten van ons Nationale Landschap zijn: openheid, polders, dijken en kreken. Oriëntatiepunten in dit landschap zijn: dorpsgezichten, molens en boerderijen. Wij trachten ons doel te bereiken door onze visie ten aanzien van de schadelijke gevolgen van nieuwe projecten, bekend te maken bij de bewoners van de Hoeksche Waard en de diverse overheden. Als stichting BHWP willen we de Hoeksche Waard behouden als Open Polderlandschap zodat de generaties na ons ook kunnen genieten van alles wat de Hoeksche Waard te bieden heeft.

Oproep!

Het Nationale Landschap de Hoeksche Waard weer bedreigd

Waardoor zult u denken? Het doortrekken van de A4 door de Hoeksche Waard is niet meer uw ver-van-mijn-bed-show. Er is al een kwartiermaker aangesteld door de overheid die hierover gesprekken heeft met de SOHW. De SOHW is het samenwerkingsorgaan van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. Zij bepaalt namens de gemeenten het beleid over onder andere de aanleg van wegen en de inrichting van het polderlandschap. De Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap, afgekort BHWP, volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. Maar ook gemeentelijke zaken zoals bomenkap, uitbreiding van bedrijven op plaatsen die daar niet geschikt voor zijn, hoogbouw en/of bouwen in het groen volgt de BHWP op de voet.

De BHWP is er niet op uit om de vooruitgang tegen te houden, maar is er wel om het welzijn met betrekking tot milieu, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid in de Hoeksche Waard te bewaken.

Inmiddels bestaat de BHWP 10 jaar en heeft al meer dan 21.000 steunbetuigingen voor het behoud van het open polderlandschap. Deze handtekeningen zijn gemeld aan de commissie verkeer & vervoer van de Tweede Kamer en geregistreerd bij de provincie Zuid-Holland.

Doordat de BHWP een stichting is kan zij namens groepen verontruste burgers optreden. Dat wil zeggen dat burgers die hun leefomgeving en het open polderlandschap zien verdwijnen door gemeentelijk- en/of overheidsbeleid, een beroep kunnen doen op de expertise van de BHWP.

Op dit moment zijn er veel verontrustende ontwikkelingen die ook u aan gaan, zoals de ongebreidelde bomenkap en het doortrekken van de A4. Samen met de BHWP kunt u zich sterk maken tegen overheidsplannen die landschap en leefmilieu schaden. Houdt ons op de hoogte of denk mee in onze werkgroep.

Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw H.M. Themans-Bouwman, voorzitter van de BHWP; 0186-613460 of mailen  .

De BHWP heeft uw hulp hard nodig.

Toon kaart

Onderteken het bezwaarschrift

Spreek u uit voor het behoud van de Hoeksche Waard en tegen de verdere aantasting van ons polderlandschap door industrie en snelwegen!

Reeds opgehaalde handtekeningen

Op papier:
22.618
Online:
442
Totaal:
23.060