Visie op de A4-Zuid

Onze doelstelling

Het voorkomen van de aanleg van de autosnelweg A4-zuid in de Hoeksche Waard op grond van ontoelaatbare vermindering van de leefvoorwaarden en veiligheid met betrekking tot luchtkwaliteit, geluids- en zichtoverlast en verstoring van het landschap.

Onze visie

Het Hoekschewaards polderlandschap moet niet verder gesegmenteerd en versnipperd worden. De Hoeksche Waard wordt al genoeg verdeeld door de A29. De gevolgen van een tweede snelweg:

  • Uitwaaiing van fijnstof
  • Geluidsoverlast
  • Gevaren voor de gezondheid
  • Licht tijdens nachtelijke uren
  • Verslechtering van de luchtkwaliteit
  • Milieuvervuiling

Steun

Dat wij in onze opvattingen niet alleen staan blijkt uit de steun van de volgende organisaties:

GreenPeace
GroenLinks Hoeksche Waard
GroenLinks Zuid-Holland
Hoekschewaards Landschap

Milieudefensie
Zuid-Hollandse Milieufederatie
Meldpuntennetwerk Gezond en Milieu
Vereniging Natuurmonumenten

NCDO
Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit
NV Reizigers
Stichting Stop RW19/A4

Socialistische Partij
Comité Verontruste Wijkbewoners Oosterse Gorzen
Vereniging Tegen Milieubederf
Zuid-Hollands Landschap
Gemeentebelangen Binnenmaas

Steunt uw organisatie ons initiatief ook en staat u nog niet in deze lijst? Laat het ons weten!

Onderteken het bezwaarschrift

Spreek u uit voor het behoud van de Hoeksche Waard en tegen de verdere aantasting van ons polderlandschap door industrie en snelwegen!

Reeds opgehaalde handtekeningen

Op papier:
22.618
Online:
385
Totaal:
23.003