Visie op de A4-Zuid

Onze doelstelling

Het voorkomen van de aanleg van de autosnelweg A4-zuid in de Hoeksche Waard op grond van ontoelaatbare vermindering van de leefvoorwaarden en veiligheid met betrekking tot luchtkwaliteit, geluids- en zichtoverlast en verstoring van het landschap.

Onze visie

Het Hoekschewaards polderlandschap moet niet verder gesegmenteerd en versnipperd worden. De Hoeksche Waard wordt al genoeg verdeeld door de A29. De gevolgen van een tweede snelweg:

 • Uitwaaiing van fijnstof
 • Geluidsoverlast
 • Gevaren voor de gezondheid
 • Licht tijdens nachtelijke uren
 • Verslechtering van de luchtkwaliteit
 • Milieuvervuiling

Steun

Dat wij in onze opvattingen niet alleen staan blijkt uit de steun van de volgende organisaties:

GreenPeace
GroenLinks Hoeksche Waard
GroenLinks Zuid-Holland
Hoekschewaards Landschap

Milieudefensie
Zuid-Hollandse Milieufederatie
Meldpuntennetwerk Gezond en Milieu
Vereniging Natuurmonumenten

NCDO
Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit
NV Reizigers
Stichting Stop RW19/A4

Socialistische Partij
Comité Verontruste Wijkbewoners Oosterse Gorzen
Vereniging Tegen Milieubederf
Zuid-Hollands Landschap
Gemeentebelangen Binnenmaas

Steunt uw organisatie ons initiatief ook en staat u nog niet in deze lijst? Laat het ons weten!

De A4 door de Hoeksche Waard. Kiest u daarvoor?

Genoemde voordelen

 • mobititeitsbevordering op andere wegen richting Antwerpen
 • snellere verbinding voor vrachtvervoer
 • ontsnappingsroute bij calamiteiten in Spijkenisse
 • laatste stukje in grote snelweg

Genoemde nadelen

 • weer een weg door een Nationaal Landschap
 • aantasting van landelijke omgeving
 • verslechtering van luchtkwaliteit door toename van fijn stof, ozon en CO2
 • geluidsoverlast door toename van (vracht)verkeer
 • risico's door tranport van gevaarlijke stoffen
 • lichthinder door verlichting van weg en auto's
 • aantasting van bodem en grondkwaliteit
 • zeer hoge kosten voor de aanleg

Genoemde alternatieven

 • wegen ontlasten door te carpoolen of meer gebruik te maken van openbaar vervoer
 • knelpunten op bestaande wegen aanpakken
 • vervoer over water, per spoor of via pijpleidingen

Deze alternatieven beinvloeden de voordelen waardoor de genoemde voordelen minder belangrijk worden. Voor de genoemde nadelen lijken minder alternatieven te vinden. Zo lijkt de ook wel genoemde ondertunneling geen goede oplossing te zijn. Gevaarlijke stoffen mogen niet door tunnels en ter plaatse van de afzuiginstallaties ontstaan zeer hoge concentraties van schadelijke stoffen.

Na alle genoemde voor- en nadelen gewogen te hebben, hebben wij onze beslissing al genomen. Wat vindt u?

Als u het met ons eens bent en ons initiatief wilt steunen kunt u dat kenbaar maken door dit formulier in te vullen en ons toe te zenden. Dat kan ook per post.

Onderteken het bezwaarschrift

Spreek u uit voor het behoud van de Hoeksche Waard en tegen de verdere aantasting van ons polderlandschap door industrie en snelwegen!

Reeds opgehaalde handtekeningen

Op papier:
22.618
Online:
442
Totaal:
23.060