Hoeksche Waard

op de adem van eb en vloed
kwam het water
eeuw na eeuw
de waarden in en uit
een wijds open landschap
bleef achter
met kreken
als blauwe aders
op een mensenhand

een wijds open landschap
dat waarde krijgt
door bomen
die naar de hemel reiken

© eelse bies