Mogelijke oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk in de Hoeksche Waard

Ruimtetekort is een groot probleem in Nederland. Wegen, bedrijven, woningen, parkeerplaatsen, landbouw en natuur -- alles moet met elkaar worden verbonden om te kunnen leven, naar school te kunnen gaan en te werken. Transport is dus een noodzakelijk iets. Dat is duidelijk, maar moet geen hoofddoel zijn op zich om alles maar op te offeren in een zeer klein en vol land. Er zullen oplossingen moeten komen die veel hoofdbrekens kosten om zuinig om te gaan met landbouwgronden. Zeer zeker als het om goed bruikbare grond gaat, die bovendien ook nog zorgdraagt voor gezond voedsel wat wij als mens nodig hebben.

Mogelijke oplossingen zijn:

Duaal grondgebruik

Doe datgene ondergronds of half ondergronds wat niet echt daglicht nodig heeft. Wegen boven elkaar. Hoewel er risico's bestaan met elektrische auto's in parkeergarages, zal er toch een oplossing moeten komen om niet alles op maaiveldniveau te willen gebruiken c.q. te plaatsen.

Bevorder thuiswerken

Werken vanuit huis i.p.v. op kantoor heeft een duidelijk positief effect op de mobiliteit. Sinds de overheidsmaatregelen t.a.v. de coronapandemie versoepeld zijn, staan de wegen weer overvol met files. Als de overheid het werken vanuit thuis verder bevordert en fiscaal aantrekkelijk maakt, draagt dit positief bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en drukte op de weg.

Meer fietsen

De fiets, hoewel niet altijd even leuk met slecht weer, zou meer eigen fietspaden moeten krijgen. Bovendien zijn er steeds meer positieve alternatieven op de markt verschenen, waarbij fietsen in allerlei variaties voor iedere leeftijd het verplaatsen aangenamer maakt.

Openbaar vervoer

De Nederlandse Spoorwegen hebben een verzoek ingediend om een flink aantal kilometers rails te mogen aanleggen zodat er ook een grotere bedrijfszekerheid wordt verkregen. Tevens het verzoek voor het bouwen van meer stations in drukke gebieden.

Busondernemingen in de drukke Randstad hebben verzoeken ingediend om de capaciteit te kunnen vergroten zodat er zitplaatsen genoeg zijn en snelle verbindingen gerealiseerd kunnen worden. Rondom de Hoeksche Waard zijn er pontveren die aan de andere oever stoppen bij een overstappunt met overig openbaar vervoer.

Connexxion heeft lokaal enkele busroutes aangepast waardoor er betere verbindingen zouden ontstaan. Tevens is men bezig om bussen op groene waterstof te laten rijden waardoor de CO2-uitstoot in ons gebied ook vermindert.

Vrachtvervoer en bezorgdiensten

Zwaar havengerelateerd transport kan efficiënter per boot, waardoor er minder vrachtvervoer over de weg plaatsvindt.

Bezorgdiensten rijden af en aan van verschillende ondernemingen en doorkruisen hetzelfde gebied als hun concurrenten. En dat alleen maar om de snelste te zijn en vaak ook de goedkoopste tegen zeer nadelige arbeidsvoorwaarden.

Een verzameloverslagdepot zou efficiënter transport kunnen verbeteren. Tevens in samenwerking met andere vervoersmodaliteiten. Zeer zeker een uitkomst in dunbevolkte gebieden met bewoners die niet zo mobiel meer zijn. Ieder voertuig verbruikt energie en de meeste transportwagens stoten heden nog CO2 uit.

Electrische voertuigen, opgeladen door zonnepanelen op daken, kunnen hier veel verandering in brengen.

Onderteken het bezwaarschrift

Spreek u uit voor het behoud van de Hoeksche Waard en tegen de verdere aantasting van ons polderlandschap door industrie en snelwegen!

Reeds opgehaalde handtekeningen

Op papier:
22.618
Online:
442
Totaal:
23.060